Mottagningsadress: 

                Norrtullsgatan 15, 3 tr.

                113 27 Stockholm

 

                Tfn:

                070-325 23 87

 

                E-post:

                m.melin10@gmail.com

 

                Hemsida:

                www.margarethmelin.se

 

 

 

Familjerådgivning för boende i Stockholms kommuner

 

 

 

Margareth Melin

Aukt. Familjerådgivare

Socionom

Dipl. Symbolterapeut

Familjeterapeut

Konsult/Handledare

 

 

Att leva i en relation och/eller skaffa familj är en fantastisk utmaning i livet, men kan också innebära att man som par ställs inför svåra prövningar i olika perioder.

 

Då kan jag som familjerådgivare vara en tredje part, som ser och tolkar för att ni som par ska kunna  förstå varandra bättre och bli ett team som kan samarbeta i relationen. Jag kan också hjälpa er att hitta verktyg för att  fungera tillsammans och hitta tillbaka till varandra igen.

 

Utifrån den mångfald av problemställningar som finns, arbetar vi tillsammans för en mer konstruktiv och positiv utveckling av relationen. Metodiken varierar utifrån de problem, behov och förväntningar ni har.

 

Jag erbjuder parsamtal, familjesamtal och individualsamtal utifrån den problematik som presenteras.

 

Inga journaler förs och jag arbetar under sträng sekretess. Det är också möjligt att vara helt anonym.

 

 

 

Margareth Melin © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.margarethmelin.se